Kwaliteiten van onze diensten

Be Close Protection biedt een ruime keuze aan agenten en is beschikbaar om de goede werking van de dienst te garanderen. Daarnaast verhogen zowel de structuur van het bureau als ons bedrijfsbeleid de kwaliteit van de dienstverlening.

 • Een homogeen beveiligingssysteem dat voldoet aan de wet- en regelgeving
 • Meertalig personeel, Frans-Nederlands-Engels.
 • Locatiebeheerder.
 • Werkbegeleiding op verschillende verantwoordelijkheidsniveaus.
 • Het vastleggen van gebeurtenissen waardoor traceerbaarheid wordt gegarandeerd.
 • Het gebruik van moderne communicatiemiddelen, waaronder communicatieradio’s in de meeste posten en in alle voertuigen van operationele diensten.

Be Close Protection maakt er ook een punt van om deze agenten te motiveren en er alles aan te doen om hen het meest geschikt te maken voor hun werk, maar ook om er plezier in te hebben. Om dit te bereiken, is opleiding voor hen verplicht, maar hun worden voordelen toegekend.

 • Interne permanente opleiding (opleidingscentrum).
 • Toeslagpremies (paritair comité 317).
 • Diepgaande taalcursussen.
 • Kennis van wettelijke verplichtingen (nieuwe wetten van kracht).
 • Verdiepingsprogramma eerste hulp en brand.
 • Regelmatige fysieke test.

A. VERSCHILLENDE DIENSTEN

1. Statische beveiliging

Een elektronisch beveiligingssysteem is niet altijd voldoende om het risico van inbraak uit te sluiten. Dit is de reden waarom Be Close Protection zijn statische beveiligingsdiensten aanbiedt, waardoor een maximale respons wordt gegarandeerd door interne en externe preventierondes, toegangs- en uitgangscontrole, het openen van slagbomen en deuren, beheer sleutels, badges, elektronische beveiligingssystemen …
Be Close Protection werkt in alle soorten gebouwen, zoals commerciële complexen, fabrieken en privébedrijven, alle kantoren, financiële instellingen en administraties…; en biedt u gekwalificeerde beveiligingsagenten met een specifieke training voor dit type beveiligingsmissie.

2. Sluit bescherming

De dichte bescherming van mensen service – of Bodyguarding – aangeboden door Be Close Protection betreft de fysieke bescherming van individuen, ongeacht de omstandigheden.
Of het nu gaat om politieke, diplomatieke, sportieve of beroemde persoonlijkheden, Be close protection biedt speciaal gekwalificeerde agenten voor de bescherming van mensen om zowel hun fysieke als morele veiligheid te garanderen. Deze lijfwachten zijn anticiperende professionals, gewend om risicovolle situaties te beheren en discreet te handelen.
Ze worden bij hun missies bijgestaan door geavanceerde technologische middelen die hen in staat stellen snel en doeltreffend het hoofd te bieden aan elke noodsituatie die ze kunnen tegenkomen.

3. Hondenbewaker

In sommige gevallen is de aanwezigheid van bewakingsagenten niet voldoende, Be Close Protection biedt, onder zijn team van bewakers, handlers aan die streng zijn geselecteerd en opgeleid in overeenstemming met de geldende voorschriften en de waarden van onze bedrijf om de veiligheid van het pand te waarborgen.
Het mens-dier-paar zorgt voor een zeer afschrikkende en preventieve veiligheidsmissie. Bij Be Close Protection werkt de hondengeleider in perfecte harmonie met zijn hond, die speciaal is opgeleid voor onderschepping, ondersteuning en bescherming van eigendommen en personen. De hondengeleider vertrouwt daarom op de vaardigheden van zijn hond om de sites te beveiligen.

B. ETHIEK EN GEDRAGSHANDBOEK

 1. Ons agent zal beleefd, beleefd, diplomatiek en empathisch handelen en zal in geen geval vriendelijk of familiaal gedrag vertonen met het management van de site en het personeel van het etablissement.
 2. De dienstdoende agent zal nooit in conflict komen met een persoon die een directe of indirecte band heeft met het etablissement, elk ongepast gedrag zal onmiddellijk worden bestraft en eventuele klachten of weigeringen zullen worden gemeld aan de Be Close Protection Security Manager. Aan het einde van de dag wordt een volledig rapport naar de Site Security Manager gestuurd.
 3. De agent is tweetalig Frans / Nederlands en spreekt in de taal van de persoon die met hem spreekt.
 4. Bovendien zal de agent alle instructies strikt opvolgen, waarbij hij zich hartelijk maar vastberaden opstelt bij de toepassing ervan. Elk speciaal verzoek moet worden gevalideerd door de beveiligingsmanager of een persoon van de instelling in kwestie.
 5. De agent zal altijd alert zijn, daarom wordt geen afleiding getolereerd (bv. Geen gebruik van de gsm behalve in geval van nood, geen langdurige discussie, …).
 6. De dienstdoende officier zal nooit zijn functie verlaten, als hij om een of andere reden afwezig moet zijn, zal hij zijn collega en / of management op de hoogte brengen om een onmiddellijke oplossing te plannen.
 7. De dienstdoende officier zal altijd een onberispelijke houding aannemen, ongeacht de taak. Tijdens de toegangscontrole zal hij een glimlach behouden en zijn missie tactvol en vastberaden uitvoeren.
 8. De dienstdoende officier met een ontwikkelde intuïtie zal gepast handelen wanneer hij een probleem ziet of vermoedt
 9. De dienstdoende officier draagt wettelijke kledij en is uitgerust met geautoriseerde apparatuur (gsm-service, radio, enz.)

1. Respect voor schema’s

De schema’s worden als volgt verzorgd :

 • Maandag 24 / 24u
 • dinsdag 24 / 24u
 • woensdag 24 / 24u
 • Donderdag 24 / 24u
 • Vrijdag 24 / 24u
 • zaterdag 24 / 24u
 • zondag 24 / 24u
 • Feestdagen 24 / 24u

De uren kunnen variëren afhankelijk van de plaatsen waar we toezicht houden, we zullen het schema aanpassen aan uw behoeften.
Alternatieve vervanging 1 uur voor opening en 1 uur na sluiting * (in overleg met de security manager).

De agent zal minimaal 15 minuten voor aanvang van zijn dienst aanwezig zijn om instructies voor te bereiden en op te volgen van de Security Manager. De details van de dag worden verstrekt door de Security Manager.

2. Uitrusting en uitrusting van de dienstdoende officier

De kleding van de dienstdoende agent moet onberispelijk zijn, het weerspiegelt het beeld van de cliënt en dat van Be Close Protection. We besteden aandacht aan details (gewaxte schoenen, schone en onberispelijke kleding, persoonlijke hygiëne, enz.).

De outfit van een Be Close Protection-agent :

 • Interventiebroek.
 • Interventieschoenen.
 • Een wit overhemd en stropdas.
 • Een kostuum indien nodig volgens de missie.
 • Een zwarte jas voor de winter.
 • Een fleecejack (tussen seizoen / winter).
 • Wees dichtbij Beschermkap.
 • Ministeriële kaart zichtbaar.
 • Een kogelvrij vest (indien nodig).
 • Eventueel een fluorescerend vest.
 • Een service-gsm.
 • Een serviceradio.
 • Zaklamp.
 • 2 veilige sleutels voor het opbergen van badgesleutels.

3. Houding tijdens de dienst

De houding van onze agenten is essentieel om een optimale veiligheid in uw vestiging te garanderen. Daarom verwachten wij foutloos gedrag. Ze respecteren de geldende wetten, de procedures en instructies van de persoon die verantwoordelijk is voor de beveiliging van het etablissement. De agenten zullen met respect en integriteit handelen en zullen punctueel zijn (respect voor schema’s). Bovendien zullen ze glimlachen, vriendelijk en hartelijk zijn en tegelijkertijd standvastig de regels en procedures respecteren.

Er wordt geen persoonlijk initiatief genomen van de kant van de agenten en tolereert geen afwijking van de instructies van de beveiligingsmanager of een bevoegde persoon. Ze zullen ook waakzaam zijn en alert blijven om de veiligheid van mensen in en om de plaats te waarborgen. Het gebruik van
persoonlijke mobiele telefoons is niet toegestaan, behalve in noodgevallen; langdurig gesprek met een medewerker, ouders of leerkrachten is niet toegestaan.

Er wordt geen informatie onthuld die de veiligheid van het etablissement in gevaar kan brengen (absolute vertrouwelijkheid: geen documenten, informatie, namen, enz. Worden naar buiten meegedeeld).

De dienstdoende officier draagt een uniform en is uitgerust met de juiste uitrusting. Hij zal tijdens een toegangscontrole altijd in het Nederlands of Frans spreken met mensen. Aan het einde van de dienst wordt het rapport opgesteld en meegedeeld aan de beveiligingsmanager van de vestiging.

4. Interpellatie

Elke ondervraging zal gebeuren in overeenstemming met de geldende wetgeving en maakt integraal deel uit van de taken van een bewaker.

Bij een probleem brengt de dienstdoende ambtenaar onmiddellijk de beveiligingsmanager van de vestiging of een bevoegde persoon op de hoogte. Wat het gevaar of de dreiging ook is, de prioriteit van de officier is om alle aanwezigen in veiligheid te brengen.

In het geval van een anomalie of waarschuwing van welke aard dan ook, zal de agent het evacuatieplan dat voor de vestiging is opgesteld, handhaven.

In het geval van een bewezen crisissituatie, zal de agent onmiddellijk hulp en wetshandhaving inroepen en een eerste inschatting maken van de gezegende mensen.

Zie: interne procedures met de Security Manager.

5. Toezichthoudend personeel

 • Coördinatie en supervisie van agentmonitoring.

Er wordt een team van agenten samengesteld dat zich toelegt op uw locatie:

 • Een postmanager zorgt voor de coördinatie ter plaatse en is het eerste aanspreekpunt tussen de Security Manager en Bcp.
 • De agenten van dienst worden vastgesteld en gevalideerd door uw locatie.
 • Het schema wordt elke vrijdag door Bcp aan zijn agenten meegedeeld.
 • Een persoonlijke inzet van de heer Cazier (Baas) bij de controle over de agenten.

Willekeurige controle van agenten op de werkplek (deze controle kan dankzij de nabijheid ook door een andere manager van het bedrijf worden uitgevoerd).

 • Opleiding en omscholing.
 • Continue opleiding binnen ons centrum.
 • Verplichte opleiding en omscholing in het kader van de bewakingswet.
 • Veiligheidstraining en omscholing, dit type training wordt gegeven door specialisten en gaat verder dan de eisen van de bewakingswet.

C. DE TOEZEGGINGEN VAN BE CLOSE PROTECTION

Om de kwaliteit van de geleverde diensten te waarborgen, worden verschillende maatregelen genomen:

 • Continue opleiding van onze agenten in een trainingscentrum.
 • Herinnering aan de geldende wetgeving.
 • Intensieve taalcursussen.
 • Verdiepende opleiding EHBO en brand.
 • Dagelijkse training en fysieke tests op regelmatige basis.
 • Er wordt een maandelijkse evaluatievergadering georganiseerd tussen de beveiligingsmanager en het hoofd van de post.
 • Het Bcp-management organiseert een periodiek overleg met de beveiligingsmanager om de volledige samenwerking te valideren en / of de nodige maatregelen te nemen.
 • Een volledig scala aan statische beveiligingsdiensten.
 • Maximale flexibiliteit, de nabijheid van de sites stelt ons in staat om in een mum van tijd te reageren. We hebben altijd agenten beschikbaar binnen het bedrijf.
 • Het vastleggen van gebeurtenissen waardoor traceerbaarheid wordt gegarandeerd.
 • Werkbegeleiding op verschillende verantwoordelijkheidsniveaus.

A. APPARATUUR EN MIDDELEN VOOR BESCHERMINGSMIDDELEN

1. Kleding

 • Interventiebroek
  – Interventieschoenen
  – Een wit overhemd en stropdas
  – Een kostuum indien nodig, afhankelijk van de missie
  – Een zwarte jas voor de winter
  – Een fleecejack (tussen seizoen / winter)
  – Ministeriële kaart
  – Een kogelvrij vest
  – Eventueel een fluorescerend vest
  – Identificatiebord “Vigilis”

2. Materiaal

 • GSM-service
 • Serviceradio
 • Zaklamp
 • 2 Safe-sleutels
 • 2 mobiele telefoons in elke wachtkamer
 • 1 individuele EHBO-doos
 • 1 defibrillator

3. 24/7 verzending

Twee agenten zijn permanent aanwezig in ons verzendingscentrum zodat ze direct kunnen ingrijpen.

4. Verplaatsing

Een patrouillewagen die voldoet aan de voorschriften van de wet op het bewaken van interventies na alarm.

5. Logistieke middelen

 • Een planningsafdeling die 7 dagen per week bereikbaar is.
 • Een reserve van agenten gewijd aan uw locatie.
 • Een voorraad kleding.